Stukateri.org

Rozsah prací

Interiér

  • sádrové kletované omítky
  • sufitové římsy
  • ručně modelované prvky
  • tažené prvky šablonou
  • modelované prvky

Rekonstrukce fasád

  • tažení říms
  • výroba balustrád
  • sgrafitové omítky

Benátské štuky

Poptávka